urbis centar_blUsora, 21.12.2012 (petak) - Na poziv Općinskog načelnika Ilije Nikića u radnoj posjeti općini Usora boravili su predstavnici Urbis centra d.o.o. Banja Luka sa direktoricom Snežana Mrđa-Badža i suradnikom-odgovornim projektantom Mledenom Glamočanin. Urbis centar je poduzeće specijalizirano za poslove urbanizna, planiranje prostora, projektiranje, izradu studijske dokumentacije vezane za razvoj, organizaciju i uređenje prostora.   

urbis urbis1 urbis2 urbis3

Tema radnoga sastanka bile su konzultacije vezane za definiranje projektnih zadataka, donošenja potrebitih odluka Općinskog vijeća i mogući modaliteti raspisivanja tendera za izradu razvojnih planova u općini Usora: Prostorni plan općine Usora, završetak Urbanističkog plana za središte naseljenih mjesta Sivša i Srednja Omanjska, izrada detaljnog plana za naseljeno mjesto Sivša "Centar" i Urbanističkog plana za naseljeno mjesto Žabljak. Na sastanku su sudjelovali i suradnici Općinskog načelnika: Anto Bonić, Ivan Katić i Dario Katić.