Opis poslova:

  • uspostavlja telefonske veze o kojima vodi evidenciju; 
  • pakira i otprema poštu; 
  •  obavlja daktilografske poslove za službu, Tajnika OV-a i Načelnika; 
  •  brine se oko umnožavanja otkucanog materijala; 
  •  odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova; 
  •  obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika