Katarina Ivić, Općinski referent za građanska stanja-matičar

Tel: +387 032/889-450, Mob: 063/719-177,

E-mail:  katarina.ivic@usora.com

 

Opis poslova:

 • vrši upise u MKR, MKV, MKU i MK državljana;
 • sačinjava izvode iz MKR, MKV, MKU, kao i uvjerenja o državljanstvu;
 •  vodi registre MKR,MKV,MKU, za svako naseljeno mjesto;
 •  vodi registar
 • evidenciju o izdatim izvodima iz matičnih knjiga (MKR, MKV, MKU i državljanstva); - izdaje potvrde o slobodnom bračnom stanju;
 • nazoči sklapanju brakova;
 •  čuva matične knjige;
 • vodi duplikate matičnih knjiga i predaje ih nadležnoj Policijskoj upravi;
 •  sačinjava izvješća za statistiku, sud, matične urede;
 •  vrši dostavu odnosno verifikaciju podataka iz knjige državljana i matičnih knjiga rođenih prema MUP i Ambasadama BiH (elektronskim putem) kod izdavanja biometrijskih putovnica i osobnih iskaznica;
 •  vrši ovjeru potpisa, rukopisa, prijepisa i izjava i izdaje kućne liste;
 • dostavlja izvješća o radu;
 •  odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 •  obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.