Ankica Lukić, Općinski referent središnje pisarnice-upisničar

Tel: +387 032/899-447, Mob: 063/719-249,

E-mail:  ankica.lukic@usora.com


Opis poslova:

 • signira i zavodi predmete u djelovodnik predmeta i akata;
 •  razvrstava prispjele dostavnice i ulaže ih u predmete;
 •  vrši razduživanje svih vrsta pošte u arhivu;
 •  stara se o otpremanju izlazne pošte;
 •  vrši dostavu zavedenih akata i predmeta organizacijskim jedinicama;
 •  vrši kucanje teksta ili prijepisa rukopisa;
 •  vrši poslove signiranja i arhiviranja predmeta i akata;
 •  vrši zavođenje svih akata u odgovarajuće knjige putem središnje pisarnice, te odgovara za uredno vođenje knjiga i druge dokumentacije;
 •  vrši ovjeru potpisa, rukopisa, prijepisa i izjava i izdaje kućne liste;
 •  prijem telefonskih poziva;
 •  slanje i prijem telefaxa;
 •  vrši internu otpremu pošte;
 • odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.