Opis poslova:

 • prati, proučava i izvršava zakone i propise iz geodetske oblasti;
 • pruža stručnu pomoć djelatnicima u Odsjeku;
 •  vrši kontrolu i daje suglasnost za provođenje svih vrsta promjena u katastarskom operatu;
 •  pruža pravnu pomoć građanima i drugim pravnim osobama o načinu ostvarivanja njihovih prava vezanih za katastar nekretnina i katastar zemljišta;
 •  vrši neposredno snimanje svih komunalnih uređaja;
 •  vrši popunu geodetske mreže (pri snimanju komunalnih uređaja);
 • vrši izradu katastra komunalnih uređaja sa izradom preglednih skica za svaku vrstu voda posebno;
 • prikuplja podatke o postojećim komunalnim vodovima koji nisu ucrtani;
 •  vodi grupu pri geodetskom snimanju komunalnih uređaja i na terenu organizira sve aktivnosti oko toga;
 •  obavlja i druge geodetske poslove za koje se ukaže potreba;
 •  odgovara za blagovremeno, pravilno i zakonito vršenje poslova;
 •  obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.