Ivica Labudović, Općinski stručni suradnik za upravljanje razvojem i planiranje

Tel: +387 032/899-046, Mob: 063/719-168,

E-mail:  ivica.labudovic@usora.com


Opis poslova:

 • vrši poslove u vezi prijema zahtjeva za javnu nabavu, izrađuje plan javnih nabava, izrađuje tekstove obavijesti o nabaci, vrši oglašavanje istih, upućuje pozivna pisma ponuditeljima, izrađuje akte o pokretanju postupka javnih nabavi, dodjeli ugovora i vodi ostale 16.3.2021.god. aktivnosti sukladno Zakonu o javnim nabavama;
 •  stara se i odgovara za reliziranje dodijeljenog projekta/programa/zadatka, formira neophodnu tehničku i drugu dokumentaciju samostalno i u suradnji, sa odgovarajućim općinskim stručnim službama, definira model i konstrukciju financiranja, modalitete javnih nabava, koordinira aktivnost sudionika konkretnih projekata, nadzire i kontrolira relizaciju ugovorenog, izvještava o relizaciji periodično, radi evaluacije stvarnih učinaka realiziranog,
 • vodi računa, u izravnoj suradnji sa Pomoćnikom načelnika za gospodarstvo i financije i Općinskim načelnikom, da se realiziranje Strategije, u skladu sa objektivnim okolnostima i mogućnostima potiče ravnomjerni razvoj svih MZ,
 • brine se za održavanje informacijskog sustava, radi na kreiranju i održavanju funkcionalne baze podataka i uvezivanje iste sa ostalim relevantnim unutarnjim organizacijskim jedinicama Općine,
 • svim zainteresiranim subjektima daje potrebne instrukcije o načinu i uvjetima realizacije pojedinih projekata/programa iz Strategije ili Programa, formira dokumentaciju, sudjeluje u postupcima nabave, licitacija isl.,
 • predlaže angažiranje drugih sudionika na realiziranju pojedinih projekata/programa,
 • koordinira u realizaciji strategije rad sa timom za razvoj i Partnerskom grupom,
 •  sudjeluje u realizaciji i ostalih poslova uključujući stručno-administrativne i druge poslove vezane za planiranje i tehničku podršku općinskim službama,
 •  surađuje sa udrugama i subjektima iz gospodarskog sektora,
 • proučava i prati zakonska i podzakonska akta iz svog domena,
 •  obavlja administrativne i druge poslove vezane za uspostavu, organizaciju i aktivnosti javno-privatnog dijaloga;
 • obavlja administrativne i druge poslove vezane za uspostavu, organizaciju i aktivnosti Lokalnog ekonomskog foruma;
 •  odgovoran je za ažuriranje službene i FB stranice općine Usora, blagovremeno objavljuje sve vijesti i događaje iz rada organa uprave, te prati događaja i fotografira ih;
 • prati sve javne pozive viših razina vlasti, fondova, ambasada i slično te iste od interesa Općine realizira,
 • o aktualnim javnim pozivima obavještava sve zainteresirane stranke, udruge, pojedince, mjesne zajednice,te im pruža stručnu podršku u pripremi aplikacije,
 •  odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 •  obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenog službenika.