Mara Džido, Općinski Samostalni referent za proizvodne i uslužne djelatnosti i turizma

 

Tel: +387 032/889-047, Mob: 063/451-654,

E-mail: mara.dzido@usora.com Opis poslova:

 • proučava i prati zakonska i podzakonska akta iz oblasti poduzetništva, trgovine, ugostiteljstva, prometa i veza, te turizma,
 •  zaprima zahtjeve za izdavanje odobrenja za rad,
 • priprema rješenja o odobrenjima iz oblasti poduzetništva, trgovine, ugostiteljstva, prometa i drugih oblasti iz nadležnosti odsjeka,
 • kontaktira sa gospodarstvenicima, koordinira rad Povjerenstva za utvrđivanje minimalnih uvjeta u poslovnim prostorima,
 •  sudjeluje u rješavanju problematike javnog prijevoza, 16.3.2021.god. 
 • obrada statističkih podataka,
 •  pruža stručnu pomoć kod uspostavljanja novih gospodarskih subjekata;
 •  sudjeluje u uspostavi, organizaciji i koordiniranju aktivnostima sa udrugama gospodarstvenika;
 •  sudjeluje u uspostavi, organizaciji i aktivnostima javno-privatnog dijaloga (JPD);
 •  sudjeluje u uspostavi, organizaciji i aktivnostima Lokalnog ekonomskog foruma;
 • sudjeluje u izradi programa potpore iz oblasti gospodarstva, programa utroška sredstava komunalne naknade i dr.;
 •  predlaže donošenje programa iz oblasti turizma,
 •  analizira turističke resurse i predlaže mjere za razvoj turizma,
 •  sudjeluje u realizaciji projekata i programa turističkih manifestacija,
 •  sudjeluje u postupku za utvrđivanje obveznika komunalne naknade i komunalne pristojbe i vrši obračun naknada;
 • sudjeluje u radu povjerenstava, radnih timova i grupa,
 •  odgovoran je za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova;
 •  obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.