Usora, dana 15.12.2021. godine - nakon provedenog postupka javne nabave Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., potpisao je sa firmom „DKM gradnja“ d.o.o. Maglaj ugovor o izvođenju radova na projektu „Poboljšanje infrastrukture igrališta Grada Lipika i Općine Usora“. Radi se o ograđivanju dječjih igrališta u dvorištu škola u Alibegovcima i Omanjskoj.

 

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 26.325,00 KM sa uračunatim PDV-om. Financijska sredstva za ovaj projekt osigurana su prijavom na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, a u sklopu prekograničnne suradnje sa Gradom Lipikom. U sklopu navedenog projekta ovo Ministarstvo je općini Usora, kao partneru projektu, odobrilo financijski iznos od 100.500,00 kuna iz kojih sredstava će se ovaj projekt i financirati.

Stručno tehnički nadzor na ovom projektu je firma Ingart d.o.o. Žabljak.