Izdavanje odobrenja za građenje

Rješavanje promjena na nekretninama za potrebe prometa nekretnina, izgradnje objekata na njima-cijepanje parcela

Rješavanje promjena na nekretninama za potrebe promjena u katastarskom operatu-knjiženje rješenja o nasljeđivanju 

Rješavanje promjena na nekretninama za potrebe promjena u katastarskom operatu-knjiženje ugovora o diobi 

Rješavanje promjena na nekretninama za potrebe promjena u katastarskom operatu-knjiženje ugovora o doživotnom izdržavanju 

Rješavanje promjena na nekretninama za potrebe promjena u katastarskom operatu-knjiženje ugovora o kupoprodaji

Rješavanje promjena na nekretninama za potrebe promjena u katastarskom operatu-knjiženje ugovora o poklonu  

Izdavanje Rješenja, Uporabna dozvola

Izdavanje Uvjerenja o cjelovitosti 

Poljoprivredna suglasnost

Rješavanje promjena na nekretninama za potrebe prometa nekretnina - uplanjenje, ažuriranje katastarskog operata 

Izdavanje Rješenja, Urbanistička suglasnost