Danas su u kabinetu Načelnika općine Usora zaključeni Ugovori o izvođenju radova i pružanju usluga stručno-tehničkog nadzora na realizaciji projekta: „Izgradnja zgrade Dječijeg vrtića, faza II., općina Usora“. Izvođač radova je poduzeće „ĆOSIĆPROMEX“ d.o.o. Usora" a stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova vršiti će ''IngART'' d.o.o. Usora. Ugovore su ispred ugovornih strana potpisali Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i ravnateljica "JPU" Ivančica Usora Edita Vuković Antolović kao predstavnici investora te predstavnici izvođača Mijo Ćosić i nadzora Mario Čolić.
Vrijednost ugovorenih radova iznosi 268.071,16KM sa PDV-om a rok izvođenja radova je 90 kalendarskih dana. Usluge stručno tehničkog nadzora ugovorene su u vrijednosti 5.265,00 KM.

Investitori na projektu su Općina Usora i JPU „Ivančica“ Usora i to temeljem zaključenog Sporazuma o zajedničkom sudjelovanju u realizaciji projekta. Sufinanciranje je ovim Sporazumom utvrđeno u iznosima 180.000,00 KM općina Usora (sredstva Federalnog ministarstva financija) te 400.00,00 kn JPU „Ivančica“ Usora (sredstva Vlade Republike Hrvatske putem Središnjeg ureda za hrvate izvan Republike Hrvatske).

Za koordinatore na realizaciji projekta ispred investitora imenovani su Martin Grujo te Edita Vuković Antolović.

Odabir izvođača radova izvršen je sukladno Zakonu o javnim nabavama, putem otvorenog postupka a pružatelja usluga stručno-tehničkog nadzora putem izravnog sporazuma.