Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojske županije objavili je konačnu listu studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku godinu 2020/2021. 

Konačnu listu možete pogledati u prilogu. 


Žalba se podnosi putem nadležne općinske službe Ministarstvu za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko dobojskog kantona u roku od 8. Dana od objavljivanja konačne liste na oglasnoj ploči/web stranici općine. 

Preuzmite:
1. konacna-lista-2021-2022