Općina Usora raspisuje Javni poziv za  prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Općine  Usora po Programu poticaja za razvoj gospodarstva za 2021. godinu.  Sredstva  utvrđena u Programu u iznosu od 4.000,00 KM usmjeravaju se u cilju povećanje broja novoosnovanih subjekata malog gospodarstva i podržavanje poduzetnika u prvoj i drugoj godini njihovog poslovanja, te jednokratno po Programu za 2021. godinu, uz održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti, te poticanje mladih osoba i žena na zapošljavanje i samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje mladih i žena u poduzetništvo, te stvaranje novih radnih mjesta, radi ostvarivanja i održavanja veće stope zaposlenosti.

Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe do navršenih 35 godina starosti s prebivalištem na području općine Usora koji žele kroz početak  vlastitog  biznisa  realizirati  svoju poslovnu  ideju  na području općine Usora. 

Korisnici poticajnih sredstava mogu  biti  fizičke osobe, pojedinačno ili u grupama,  koji  nisu  imali registriranu djelatnost u razdoblju od 1.1.2017. godine do potpisivanja ugovora  o poticaju, uključujući i članove uže obitelji (otac, majka i supružnik), i koji nemaju neizmirenih dugovanja prema Općini Usora, kao i javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora, što je detaljnije utvrđeno u Smjernicama za podnositelje  prijava.

Krajnji  rok za podnošenje  prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva, odnosno zaključno s danom 19.11.2021. godine. 


Preuzmite:
1. javni-poziv-poticaj-za-razvoj-gospodarstva-20.10.2021
2. izjava-o-nepostojanju-duga
3. izjave-x3
4. proracun-projekta-obrazac
5. prijavni-obrazac