Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje taksi prijevoza sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajalištima.


Raspored   taksi   vozača    na    taksi   stajalištima   se   dodjeljuje  za razdoblje  od   1. 1.   do 31.12.2022 godine.

 

Taksi prijevoznici sa područja općine Usora, pozivaju se da podnesu zahtjev za raspored  taksi vozila na taksi stajalištima u roku od 15 dana od dana objave.

 

Neblagovremene, kao i nepotpune zahtjeve Povjerenstvo neće razmatrati nego će ih svojim rješenjem odbaciti.

 

Zahtjev  za  raspored  taksi vozila  na  taksi stajalištima  se  preuzima  u  Službi  za gospodarstvo i financije  Općine  Usora, dostavlja osobno na Protokol Općine Usora  ili  putem pošte na adresu:


Općina Usora, Služba za gospodarstvo i financije, Povjerenstvo  za  provođenje javnog  poziva, Sivša b.b. 74230 Usora u zatvorenoj kuverti sa naznakom „OTVARA POVJERENSTVO“.

 

Ovaj javni  poziv  biti  će  objavljen  u  „Službenom  glasniku  općine Usora“,  na  službenoj  web stranici općine i na Radio postaji “Usora”.

 

Sastavni dio ovog Javnog poziva je obrazac Zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajališta na području općine Usora sa uputama za popunjavanje istoga.

 

Taksi prijevoznici takođe mogu dobiti sve potrebne informacije u Službi za gospodarstvo i  financije Općine Usora  ili na telefon broj: 032/889-047.

Preuzmite:
1. javni-poziv-taksi
2. zahtjev-taksi-poziv-usora-1-2-