ŠumaKantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, u okviru svojih redovitih aktivnosti, u suradnji sa vlasnicima privatnih šuma i šumskih zemljišta planira, ali i pomaže pošumljavanje u privatnim šumama. Naime, svim vlasnicima privatnih šuma koji su zainteresirani i ispunjavaju uvjete za pošumljavanje njihovih parcela, Kantonalna uprava za šumarstvo osigurava projekte za izvođenje tih radova, potrebnu dokumentaciju i besplatan sadni materijal.

Međutim, tijekom jesenje kampanje pošumljavanja 2011. godine, vlasnici privatnih parcela pokazali su izuzetno malu zainteresiranost tako da ni plan pošumljavanja privatnih parcela neće biti moguće ispuniti. Stoga, pozivamo sve vlasnike šuma i šumskih zemljišta da u tijeku zime podnesu zahtjeve za pošumljavanje kako bi proljetnom kampanjom bila obuhvaćena planirana površina. Sve informacije o pošumljavanju mogu se dobiti u odjeljenjima Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, koja se nalaze u Zenici, Olovu, Varešu, Visokom, Kaknju, Žepču, Zavidovićima, Maglaju i Tešnju. Poziv je objavljen na www.zdk.ba/vijesti.

Zahtjevi za pošumljavanje podnose se u Organizacionoj jedinici šumske uprave sa sjedištem u Tešnju (lokacija - aneks zgrade MUP-a u Tešnju).

Dodatne informacije mogu se dobiti i u Službi za gospodarstvo i financije općine Usora.{play}images/music/cvrcak.mp3{/play}