Dana 16.9.2021. u kabinetu Općinskog načelnika zaključeni su Ugovori o izvođenju radova na održavanju cestovne infrastrukture na području općine Usora i to za projekte: „Sanacija oštećenja na asfaltnim prometnicama - Općina Usora“ i „Sanacija makadamskih prometnica na području općine Usora“.

Vrijednost ukupno ugovorenih radova je 41.160,01 KM dok je vrijednost pojedinih projekata 18.187,64 KM (Sanacija oštećenja na asfaltnim prometnicama) i 22.972,37 KM (Sanacija makadamskih prometnica). Sredstva za realizaciju ovih radova osigurana su Proračunom općine Usora za 2021. godinu.

Ugovori su zaključeni temeljem postojećeg Okvirnog sporazuma o izvođenju radova na održavanju cestovne infrastrukture na području općine Usora, kojeg je općina Usora zaključila sa Grupom Ponuditelja: ''DIV Jeleč''  d.o.o. Makljenovac i ''DOBOJPUTEVI'' d.d. Doboj Jug, za razdoblje od 4 godine (2019. – 2023.). Ugovor su ispred ugovornih strana potpisali  Općinski načelnik Zvonimir Anđelić te ovlašteni predstavnik Grupe ponuditelja Dragan Jeleč.

Rok izvođenja radova je 30 odnosno 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao.