Na osnovu članka 13. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški („Službene novine Federacije BiH“ broj 71/21) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede  i šumarstva objavljuje obavijest o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ostalih vrsta podrški u 2021. godini. 


Predmet ove obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške sa uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ostalih vrsta podrški iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu.


Informacije o korisnicima, općim i posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici novčane podrške po modelu ostalih vrsta podrški u 2021. godini, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, intenzitet i visina podrške, mjerama i dokumentima koje treba priložiti uz obrazac zahtjeva nalaze se u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčane podrške po modelu ostalih vrsta podrški objavljenog u “Službenim novinama Federacije BiH” broj 71/21.

 

Rokovi za podnošenje zahtjeva


Početni rok za podnošenje zahtjeva je narednog dana od dana objave ovog obavještenja (10.9.2021. godine), a krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10.2021. godine,  za dolje navedene podrške.

 

Zahtjevi za potporu za mjere iz :

-        članka 15. (Podnošenje zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji),

-        članka 16. (Podnošenje zahtjeva za sufinanciranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova);

-        članka 17. (Podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izlaganja na sajmovima);

-        članka 19.( Podnošenje zahtjeva za sufinanciranje opremanja laboratorija i veterinarskih organizacija);

-        članka 20. (Podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova zadruga i realiziranja aktivnosti zadruga i gospodarskih društava za povezivanje ponude OPG-a i obrta)

-        članka 21. (Podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova poljoprivrednih udruženja);

-        članak 22. (Podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova poljoprivrednih saveza);

-        članak 23. (Podnošenje zahtjeva za potporu sufinanciranju uvođenja standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji).

 

Sufinanciranje troškova  mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za registraciju novih poljoprivrednih obrta (članak 18. Pravilnika) vršit će se putem Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi za zapošljavanje putem javnog poziva.

Za mjere iz članka 24. Pravilnika (Zahtjev za potporu različitim programima pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve) prijave će se dostavljati sukladno roku propisanom javnim pozivom.