U okviru trogodišnjeg projekta “Misli o prirodi” koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz potporu Švedske, Udruženje građana Fojničani (UGF), u suradnji i uz podršku Fonda zaštitu okoliša Federacija BiH te općina Maglaj, Usora, Zavidovići i Žepče, raspisuje

 „Treći javni poziv za prijave lokalnih ekoloških akcija“

na području navedenih općina koje pokriva “Eko HUB Maglaj”. U okviru ovog trećeg javnog poziva planirana je podrška u opremi i materijalu, uključujući hranu i osvježenje, u vrijednosti do 500 KM po akciji, za najmanje 12 ekoloških akcija. Akcije će realizirati lokalni volonteri dok će nabavku opreme, materijala, hrane i osvježenja realizirati UGF. 

Prijave trebaju uključivati ekološke akcije koje će koristiti lokalnoj zajednici i koje će mobilizirati građane, osobito mlade, kroz volonterski rad na uređenju okoliša i zaštiti prirode. Tako će i osnovni kriteriji odabira najboljih prijava biti stupanj koristi akcije za lokalnu zajednicu, realitet predložene akcije odnosno potrebne opreme i materijala, broj uključenih volontera i održivost rezultata akcije. 

Pravo prijave na ovaj Javni poziv ravnopravno imaju registrirane nepolitičke i nevladine organizacije, uključujući udruženja građana, sportski klubovi i kulturna društva, te mjesne zajednice i neformalne grupe građana iz općina u kojima djeluje Eko HUB Maglaj (Maglaj, Usora, Zavidovići i Žepče). Svaki prijavitelj je za svoju akciju obvezan osigurati sudjelovanje najmanje 10 volontera. 

Rok za podnošenje prijedloga lokalnih ekoloških akcija je 30.9.2021. godine, do 24:00 sati. Nepravilne, nepravodobne ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Za eventualna dodatna pitanja možete kontaktirati UGF i Eko HUB Maglaj putem telefona 063/029-966 ili e-maila: info@ugf.ba

Preuzmite:
1. treci-javni-poziv-za-eko-akcije