Pozivaju  se  poljoprivredni  proizvođači  sa  područja  općine  Usora  da  podnesu  Zahtjev  za  odobravanjem novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. 

Pravo na dobivanje poticajnih sredstava u skladu sa Programom poticaja ostvaruju: 

  • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - fizičke osobe i obrtnici, sa područja općine Usora, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata (RPG) i (RK) i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora; 
  • Koja nemaju neizmirenih dugovanja prema Općini Usora, kao i javnim poduzećima i ustanovama čiji   je osnivač općina Usora 
  • Koja blagovremeno, u roku propisanim Javnim pozivom, podnesu Zahtjev za poticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterije propisane Programom.

Podnošenje zahtjeva se vrši u Službi za gospodarstvo i financije, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti Prijavni list - Obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama (www.usora.com).

 Poticat će se :

-       Uzgoj pčelinjih zajednica (minimalno 30 pčelinjih zajednica);

-       Poticaj za  uzgoj muznih grla (minimalno 3 krave);

-       Poticaj za tov junadi (minimalno 3 junadi);

-       Poticaj za  uzgoj rasplodnih krmača (minimalno 3 rasplodne krmače) i

-       Poticaj za uzgoj ovaca i koza (minimalno 15 ovaca i/ili koza).

Maksimalan iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 475,00 KM.


 Zahtjevi se podnose počev od  24. 8.2021. godine do 7. 9.2021. godine.

Preuzmite:
1. javni-poziv-poljoprivreda-opcinski-2021
2. obr1