Pozivaju  se  mladi bračni parovi sa područja općine Usora koji prvi puta rješavaju stambeno pitanje da u okviru transfera utvrđenog Proračunom općine Usora i Odlukom o sufinanciranju rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade obitelji na području općine Usora u 2021. godini za sufinanciranja prve stambene nekretnine/stana na području općine Usora, da podnesu Zahtjev za odobravanje sufinanciranja/subvencije, sukladno uvjetima utvrđenim Odlukom i to za: izgradnju novog individualnog stambenog objekata; kupovinu stana; kupovinu obiteljske kuće i nadogradnju ili dogradnju obiteljske kuće u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji na području općine Usora. 

Pravo na dobivanje poticajnih sredstava u skladu sa Odlukom ostvaruju mladi bračni parovi sa područja općine Usora, koji kumulativno ispunjavaju opće kriterije:

Sufinanciranje se ostvaruje uz slijedeće uvjete i kriterije:

Prihvatljivi korisnici za sufinanciranje su mladi bračni parovi sa područja općine Usora, koji kumulativno ispunjavaju opće kriterije:

- da su osobe u bračnom statusu i da ni jedan bračni partner nema navršenih 35 godina života,

- da jedan od supružnika ima do dana podnošenja zahtjeva neprekidno prebivalište na području općine Usora u trajanju od min. 5 godina,

da ni jedan od supružnika/partnera nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu stan/kuću, stečenu po bilo kojem osnovu, odnosno nemaju useljive objekte, osim stana/kuće koji je predmet javnog poziva za sufinanciranje,

- da su započeli s novogradnjom, nadogradnjom ili dogradnjom obiteljske kuće koji su vlasnici predmetne imovine s dijelom 1/1, ili imaju kupoprodajni ugovor o kupnji kuće ili stana ne stariji od godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva,

- koji nisu bili raniji korisnici sredstava za pomoć u izgradnji na bilo kojoj razini države i

- koje prvi puta rješavaju stambeno zbrinjavanje na području općine Usora,


Zahtjevi se podnose počev od 24.8.2021. godine do 24.9.2021. godine.


Preuzmite:
1. javni-poziv-stambeno-zbrinjavanje
2. obrazac-zahtjeva