Usora, 17.6.2021. godine – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ., izvršio je danas obilazak lokacije izvođenja asfalterskih radova na projektu „Rekonstrukcija, sanacija i asfaltiranje postojeće lokalne prometnice u MZ Omanjska, faza I.“. Pored Općinskog načelnika obilasku su prisustvovali i predstavnik izvođača Haris Hopić (Dobojutevi dd) kao i predstavnik nadzora Mario Čolić (Ingart doo) kao i koordinator projekta ispred općine Usora Ivica Labudović.

Izvedeni radovi obuhvataju rekonstrukciju i asfaltiranje postojeće prometnice u naseljenom mjestu Omanjska (Netača), u duljini cca. 1.300 metara i to na potezu od mosta preko riječice Lužanjke prema središtu naseljenog mjesta. Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana a radovi se privode kraju u skladu sa planiranom dinamikom. Od ugovorenih radova za izvođenje preostaje još uređenje bankina te dijela odvodnih kanala zbog čega su moguće manje smetnje u prometu ovom dionicom.

Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 205.409,28 KM sa uračunatim PDV-om. Sredstva su osim Proračunom općine Usora (visina učešća 20%) osigurana i grant sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine čije učešće iznosi 80% vrijednosti ugovorenih radova.