Usora, četvrtak, 10.6.2021.  – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić održao je radni sastanak s rukovodećim policijskim službenicima Policijske stanice Usora: Franjom Mišković, zapovjednikom PS Usora, Nediljkom Glavaš, zamjenikom zapovjednika i Željkom Savić, pomoćnikom zapovjednika za javni red i mir, i promet. Na sastanku je sudjelovao i Anto Bonić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije u čijem djelokrugu su i poslovi vezani za promet.

 

Tema sastanka je bila sigurnost sudionika u prometu na području Općine Usora, te  sagledavanje mjera koje se mogu poduzeti kako od strane Općine Usora, tako i od policijskih službenika. Predstavnici Policijske stanice Usora informirali su Načelnika o pokazateljima prometnih nezgoda, identificirana su područja djelovanja od značaja za sigurnost i moguće pravce djelovanja kako bi se stanje unaprijedilo. Ocijenjeno je da je stanje sigurnosti u prometu povoljno, ali da postoje ponašanja pojedinih sudionika u prometu kojima se ugrožava sigurnost drugih. Općinski načelnik je ukazao kako Općina svake godine, u granicama financijskih mogućnosti, ulaže sredstva iz općinskog proračuna i sredstva koja se osiguraju iz drugih razina vlasti u unaprjeđenje prometne infrastrukture, uključujući i prometnu signalizaciju, te da će tako nastaviti i u budućem razdoblju.

 

Općinski načelnik i policijski službenici PS Usora pozivaju građane na odgovorno ponašanje svih sudionika u prometu, kako bi se zaštitili ljudski životi, izbjegle posljedice od tjelesnih povreda i čuvala imovina.