Raspisuje se Javni oglas za prodaju nekretnine vlasništvo Franje (Johana) Blehinger iz Petrinje, RH i to sljedeće parcele:
 
-        k.č. broj 1777/1  naziva „RAJKOVAČA“ u naravi, dio oranica/njiva 3. klase (2684 m²) i oranica/njiva 5. klase (695 mm²),
 
upisane u posjedovni list broj 787, KO Makljenovac, s pravom posjeda 1/1 u korist Franje (Johana) Blehinger ukupne površine od 3.379  m². Kontakt za ovu prodaju je Mirko Blehginger (brat od vlasnika), Alibegovci bb, na tel. 032/893-105.
  
Početna cijena za navedene nekretnine  iznosi 50.000,00 KM .

Preuzmite:
1. javni-oglas-belehinger