VI. (šesta) redovita sjednica Općinskog vijeća Usora,  održati će se dana 10.6.2021. godine (četvrtak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora sa slijedećim dnevnim redom:

1.      Usvajanje Zapisnika sa V (pete) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.      Vijećnička pitanja;

3.      Obraćanje načelnika;

4.      Godišnje Izvješće o radu i poslovanju  Javne ustanove Dom zdravlja „Prim.dr. Mijo Grgić“ Usora za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine;

5.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru;

6.      Prijedlog Zaključka o odobravanju jednokratne novčane pomoći OŠ „Dragutin Tadijanović“ iz Petrinje, Republika Hrvatska;

7.      Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne/tržišne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 5.3.2021. godine do 31.5.2021. godine;

8.      Izvješće o radu općinske uprave za 2020. godinu;

9.      Zahtjev Dražena Jeleč iz Makljenovca za izdavanje urbanističke suglasnosti;


Predsjedatelj OV-a: Anto Matić, dipl. pravnik