Na temelju Proračuna općine Usora za 2021. godinu, Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava općine Usora iz grantova za projekte u oblasti sporta (Službeni glasnik općine Usora broj: 12/18 i 1/20) i Javnog poziva za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna općine Usora za 2021. godinu – Transfer za sport broj: 02-36-4/21 od 08.04.2021. godine, a na prijedlog Povjerenstva za provođenje Javnog poziva, Općinski načelnik donosi:


Odluku o raspodjeli financijskih sredstava iz granta za sport a koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima Proračuna općine Usora za 2021. godinu


Ovom Odlukom odobrava se financiranje i sufinanciranje  sportskih klubova, sportskih udruga i mjesnih zajednica koje organiziraju sportske manifestacije, sredstvima Proračuna općine Usora za 2021. godinu u iznosu od 56.000,00 KM (pedesetšesttisuća 00/100 KM)

 

Raspodjela financijskih sredstava iz ove Odluke izvršit će se na sljedeći način:

 

R.br.

Naziv aplikanta

Naziv projekta

Iznos KM

1.

NK Usora

Natjecateljska sezona 2021. godine

32.200,00

2.

NK Proleter Makljenovac

Natjecateljska sezona 2021. godine

12.000,00

3.

Karate klub Usora

Natjecateljska sezona 2021. godine

5.200,00

4.

Klub borilačkih sportova Titanium Usora

Popularizacija olimpijskog boxa kroz treninge

500,00

5.

Klub borilačkih sportova Titanium Usora

Škola kickboxinga za djecu i mlade

500,00

6.

MZ Sivša

Prvosvibanjski noćni malonogometni turnir

1.000,00

7.

MZ Ularice

Ilinske športske igre

1.500,00

8.

MZ Ularice

2. memorijalni turnir u stolnom tenisu – Goran Čančar

500,00

9.

MZ Makljenovac

Spomen turnir Bitka za putnikovo brdo

1.500,00

10.

LD Fazan Usora

Nabava hladnjače

1.100,00

                       UKUPNO:    56.000,00   KM