Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, Upisi-Ispisi u matičnim knjigama, Ovjera fotokopije, Ovjera potpisa, prepisa, rukopisa, Kupoprodajni/darovni ugovori, Punomoć i dr.