Rješenje kojim se odobrava promjena u radu ugostiteljske djelatnosti

Rješenje o ponovnom početku obavljanja ugostiteljske djelatnosti

Rješenje kojim se odobrava promjena privremenog rješenja u trajno

Izdavanje odobrenja za organiziranje koncerata i sličnih priredbi

Izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju – fizičke osobe

Izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju – pravne osobe

Ovjera cjenovnika i normativa ugostiteljskih objekata

Izdavanje odobrenja za produženo radno vrijeme u ugostiteljskim objektima

Izdavanje duplikata odobrenja za rad

Izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju – pravne osobe

Izdavanje uvjerenja o registriranoj djelatnosti

Izdavanje uvjerenja o registriranoj djelatnosti u svrhu reguliranja carinskih obveza

Izdavanje rješenja o izmjeni rješenja oobavljanju djelatnosti

Izdavanje rješenja o odjavi djelatnosti

Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti u izdvojenom poslovnom prostoru

Izdavanje odobrenja kojim se odobrava izlazak iz objekta na vašare, proslave i slično za poslovne subjekte sa područja drugih općina

Izdavanje odobrenja kojim se odobrava izlazak iz objekta na vašare, proslave i slično za poslovne subjekte sa područja općine Usora

Izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije

Izdavanje uvjerenja o činjenicama za koje se ne vodi službena evidencija