Obavijest o datumu početka rada prodajnog objekta

Rješenje o odjavi trgovinske djelatnosti

Izdavanje odobrenja za obavljanje trgovine na malo izvan trgovine

Izdavanje odobrenja za obavljanje trgovinske djelatnosti

Izjava o ispunjavanju uvjeta minimalne tehničke opremljenosti

Izdavanje duplikata odobrenja za rad

Izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju – pravne osobe

Izdavanje uvjerenja o registriranoj djelatnosti

Izdavanje uvjerenja o registriranoj djelatnosti u svrhu reguliranja carinskih obveza

Izdavanje rješenja o izmjeni rješenja oobavljanju djelatnosti

Izdavanje rješenja o odjavi djelatnosti

Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti u izdvojenom poslovnom prostoru

Izdavanje odobrenja kojim se odobrava izlazak iz objekta na vašare, proslave i slično za poslovne subjekte sa područja drugih općina

Izdavanje odobrenja kojim se odobrava izlazak iz objekta na vašare, proslave i slično za poslovne subjekte sa područja općine Usora

Izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije

Izdavanje uvjerenja o činjenicama za koje se ne vodi službena evidencija