Izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničke djelatnosti – prijevoz stvari za vlastite potrebe

Izdavanje odobrenja za obavljanje prijevoza tereta i putnika(fizičke osobe)

Izdavanje i izrada dopunskih taksi oznaka

Izdavanje uvjerenja da je taksi djelatnost aktivna u svrhu registracije vozila i izdavanja rješenja o tehničko-eksploatacionim uvjetima za vozilo kojim se obavlja taksi prijevoz

Izdavanje uvjerenja o ispunjavanju uvjeta za dodjelu dopunskih taksi oznaka u svrhuregistracije taksi vozila i dobijanja rješenja o tehničko-eksploatacionim uvjetima

Izdavanje uvjerenja o izdatim dopunskim taksi oznakama u svrhu izdavanja Licence zaobavljanje javnog prijevoza

Izdavanje uvjerenja da je taksi djelatnost aktivna, odnosno da mi nije utvrđen prestanak obavljanja taksi djelatnosti, a koje mi je potrebno u postupku izdavanja licence

Izdavanje odobrenja za promjenu vozila kod obavljanja prijevoza tereta i putnika

Izdavanje duplikata odobrenja za rad

Izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju – pravne osobe

Izdavanje uvjerenja o registriranoj djelatnosti

Izdavanje uvjerenja o registriranoj djelatnosti u svrhu reguliranja carinskih obveza

Izdavanje rješenja o izmjeni rješenja oobavljanju djelatnosti

Izdavanje rješenja o odjavi djelatnosti

Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti u izdvojenom poslovnom prostoru

Izdavanje odobrenja kojim se odobrava izlazak iz objekta na vašare, proslave i slično za poslovne subjekte sa područja drugih općina

Izdavanje odobrenja kojim se odobrava izlazak iz objekta na vašare, proslave i slično za poslovne subjekte sa područja općine Usora

Izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije

Izdavanje uvjerenja o činjenicama za koje se ne vodi službena evidencija