Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti domaće radinosti

Izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničke djelatnosti – osnovno/dopunsko zanimanje

Izdavanje odobrenja za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Izdavanje rješenja o izmjeni rješenja o obavljanju obrtničke djelatnosti- promjena predmeta poslovanja

Izdavanje rješenja o izmjeni rješenja o obavljanju obrtničke djelatnosti- istupanje iz zajedničkog obavljanja obrta

Izdavanje rješenja o izmjeni rješenja o obavljanju obrtničke djelatnosti - promjena naziva obrta

Izdavanje rješenja o izmjeni rješenja o obavljanju obrtničke djelatnosti - promjena sjedišta obrta na području druge općine

Izdavanje rješenja o izmjeni rješenja o obavljanju obrtničke djelatnosti - promjena sjedišta obrta unutar općine Usora

Izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničke djelatnosti –dodatno zanimanje putem uposlenika

Izdavanje rješenja o odjavi obrtničke djelatnosti

Izdavanje rješenja o ponovnom početku obavljanja obrtničke djelatnosti

Izdavanje rješenja za prelazak iz osnovnog u dopunsko zanimanje i obratno

Izdavanje rješenja o privremenom obustavljanju obrta

Izdavanje odobrenja o promjeni privremenog rješenja u trajno rješenje

Izdavanje odobrenja za obavljanje obrtničke djelatnosti u izdvojenom poslovnom prostoru

Ovjera cjenovnika

Izdavanje odobrenja za zajedničko obavljanje obrtničke djelatnosti

Izdavanje duplikata odobrenja za rad

Izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju – pravne osobe

Izdavanje uvjerenja o registriranoj djelatnosti

Izdavanje uvjerenja o registriranoj djelatnosti u svrhu reguliranja carinskih obveza

Izdavanje rješenja o izmjeni rješenja oobavljanju djelatnosti

Izdavanje rješenja o odjavi djelatnosti

Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti u izdvojenom poslovnom prostoru

Izdavanje odobrenja kojim se odobrava izlazak iz objekta na vašare, proslave i slično za poslovne subjekte sa područja drugih općina

Izdavanje odobrenja kojim se odobrava izlazak iz objekta na vašare, proslave i slično za poslovne subjekte sa područja općine Usora

Izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije

Izdavanje uvjerenja o činjenicama za koje se ne vodi službena evidencija