Na temelju članaka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora o održavanju konstituirajuće sjednice («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17):

  S A Z I V A M

Prvu konstituirajuću sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 4.1.2021. godine (ponedjeljak), sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora

  

D N E V N I  R E D

 1.  Izvješće o dodjeli mandata u Općinskom vijeću Usora na Lokalnim izborima održanim 15.11.2020. godine;

2.  Svečana prisega vijećnika u Općinskom vijeću Usora;

3.  Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje;

4.  Izbor Predsjedatelja i zamjenika Predsjedatelja Općinskog vijeća Usora;

5.  Obraćanje nazočnih gostiju;

  

NAPOMENA:Na temelju članaka 22. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj:8/17) političke stranke koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću Usora treba da dostave svoje prijedloge za kandidata za predsjedatelja Općinskog vijeća i zamjenika Predsjedatelja Općinskog vijeća (rok: ponedjeljak 4.1.2021. godine do 16:00 sati).

Lista kandidata za izbor i imenovanje predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja će vijećnicima biti dostavljena naknadano, nakon što Povjerenstvo za izbor i imenovanje obradi pristigle prijedloge političkih stranaka.


Predsjedatelj OV: 

Ivo Suvala