U skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja  od interesa za FBiH, anketa će se na području općini Usora obaviti u razdoblju od  1.12 do 15.12.2020. godine.

 

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljat će anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku na uzorkom izabranim domaćinstvima na području općine Usora.

 

Navedenom anketom prikupljat će se podaci o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja).

 

Zamoljavamo vas za puno razumjevanje i podršku u provođenju ovih aktivnosti.

 

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.