Na temelju članaka 41. i 107. Statuta općine  Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj: 5/17), članka 8. Programa sufinanciranja rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade obitelji na području općine Usora u 2020. godini („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 5/20), javnog poziva broj: 02-19-88/20 od 30.9.2020. god. i dostavljenog izvješća Povjerenstva, Općinski Načelnik donosi Odluku o odobravanju sufinanciranje rješavanja prvog stambenog pitanja kao i odbijanju zahtjeva za sufinanciranje rješavanja prvog stambenog pitanja o zbog ne ispunjavanja uvjeta utvrđenih u Programu sufinanciranja rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade obitelji na području općine Usora u 2020. godini („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 5/20). 

Pregled po Zahtjevima dat je u priloženom aktu. 

Prijavitelj čija prijava nije odobrena za dodjelu subvencije može u roku od osam dana od prijema pisane obavijesti o tome podnijeti prigovor drugostupanjskom Povjerenstvu.