Usora, 13.11.2020. godine – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i direktor društva „DIV Jeleč“ d.o.o. Makljenovac, Usora  potpisali su Ugovor održavanju lokalnih i nerazvrstanih prometnica u zimskim uvjetima u  Općini Usora za zimu 2020./2021. godine.


Ugovor je potpisan na temelju Okvirnog sporazuma o uvjetima i načinu izvršavanja usluga održavanja lokalnih i nekategoriziranih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Usora za razdoblje od 15.11.2019. godine do 15.11.2022. godine, koji je zaključen nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave usluga.

 

Ugovorom o zimskom održavanju cesta za sezonu 2020./2021. godinu obuhvaćene su lokalne i nekategorizirane ceste u ukupnoj duljini od 71,43 km, bez regionalne ceste M4 (Alibegovački most) –Sivša–Mlinište–Lovački dom–Bejići–Ularice–Šumski dvor–Makljenovac–Vila (granica entiteta), u duljini 13,9 km koju održava Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, odnosno Direkcija za ceste ZDŽ putem izabranog izvršitelja usluga „Porobić“ d.o.o. Zavidovići. U ovogodišnji ugovor umjesto regionalne ceste je dodano novih 10 km dionica lokalnih i nerazvrstanih cesta cesta koje se utvrditi novom Odlukom o redovitom zimskom održavanju javnih cesta.

Ugovor o zimskom održavanju zaključen je za razdoblje 15.11.2020. godine do 15.3.2021. godine, a vrijednost ugovora iznosi 102.003,87 KM i ista je utvrđena na temelju jediničnih cijena iz prihvaćene ponude Izvršitelja usluga, uz varijabilni faktor od 20 %, ovisno o broju sniježnih dana.

Načelnik je posebnim rješenjem imenovao službenika Gorana Tadić, dipl.ing.građ. za Nadzorno tijelo nad održavanjem lokalnih i nerazvrstanih prometnica u zimskim uvjetima.