Dana, 04.11.2020. god. u notarskom uredu Notarke Elvire Medarić, po Odluci o davanju suglasnosti od strane Općinskoga vijeća Usora, potpisan je kupoprodajni ugovor između Općine Usora i Jakova Mandir.

U ime Općine Usora ugovor je potpisao Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, a po ovlaštenju prodavca Zoran Kulaš. Ovim ugovorom općina Usora je na parceli br. 609/1 zvanoj Lug, kupila poslovni objekat površine 120 četvornih metara, dvorište površine 461 četvorni metar i građevinsku parcelu površine 1961 četvorni metar, za ukupan iznos od 61.008, 00 KM.

Inicijativu za kupovinu predmetne lokacije su pokrenule braniteljske udruge sa ciljem gradnje prostora za Spomen sobu, a interes općine je iskazan potrebom i namjerom gradnje objekta Kulturnog centra. 

Tijekom naredne godine krenuti će se sa izradom projektne i ostale dokumentacije te ispunjavanjem svih potrebnih preduvjeta za što skoriji početak realizacije planiranih aktivnosti.