Općinsko vijeće općine Usora je na svojoj XXXVIII. (tridesetosmoj) redovitoj sjednici održanoj dana 16.10.2020. godine usvojilo nacrt Proračuna općine Usora za 2021. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2021. godinu, te o tome donijelo Zaključak.


Glavna (središnja) javna rasprava će se održati u petak, 27.11.2020. godine u dvorani za sjednice Općinskog vijeća sa početkom u 16:00 sati, uz pridržavanje epidemioloških mjera zaštite. Imajući u vidu broj sudionika koji pristupi javnoj raspravi, u slučaju da u dvorani za sjednice Općinskog vijeća nije moguće osigurati propisane epidemiološke uvjete, javna rasprava će se održati u istom terminu u sportskoj dvorani u Sivši.

 

Pozivaju se svi zainteresirani građani, pravne osobe, predstavnici javnih poduzeća i javnih ustanova Općine Usora, predstavnici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i političkih stranaka da svojim  aktivnim sudjelovanjem pridonesu što boljem i kvalitetnijem odvijanju javne rasprave. 
Uvažavajući složenu epidemiološku situaciju i naložene mjere zaštite preporuča se da se u što većoj mjeri izvrši uvid i dostave primjedbe, prijedlozi i sugestije pisanim putem, a na javnu raspravu da se uputi max. jedan po predstavnik.

 

Primjedbe i prijedlozi u pisanoj formi na Nacrt Proračuna općine Usora za 2021. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2021. godinu mogu se dostaviti na protokol Općine Usora zaključno s 30.11.2020. godine.


 

Uvid u Nacrt Proračuna Općine Usora za 2021. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2021. godinu zainteresirani mogu izvršiti u Službi za gospodarstvo i financije i na web stranicama općine Usora www.usora.com, s napomenom da su mjesne zajednice Nacrt Proračuna Općine Usora za 2020. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2021. godinu dobile u sazivu za XXXVIII. (tridesetosmu) sjednicu Općinskog vijeća Usora.

Preuzmite:
1. javni-poziv-javna-rasprava-proracun-2021
2. nacrt-2021
3. odluka-o-izvrsenju-proracunu-2021-nacrt
4. zakljucak-ov-nacrt-proracuna-2021.