Pozivaju  se  poljoprivredni  proizvođači  sa  područja  općine Usora da podnesu  Zahtjev  za  odobravanjem novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora za 2020. godinu.

Pravo na dobivanje poticajnih sredstava u skladu sa Programom poticaja ostvaruju:

  1. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - fizičke osobe i poljoprivredni obrti, sa područja općine Usora, koji su upisani  u Registar poljoprivrednih gospodarstava/klijenata (RPG) i (RK) na općini Usora i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, na parcelama koje su upisane u RPG;
  2. Koja nemaju neizmirenih dugovanja prema Općini Usora, kao i javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora
  3. Koja blagovremeno, u roku propisanim Javnim pozivom, podnesu Zahtjev za poticaj sa potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterije propisane Programom.

Podnošenje zahtjeva se vrši u Službi za gospodarstvo i financije, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti Prijavni list - Obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje, a isti će biti objavljen i na općinskim mrežnim stranicama (www.usora.com).

 Poticat će se :

  • Proizvodnja voća (0,5ha voćnjaci (koštičavog, jabučastog i  jezgrastog voća), 0,1 ha (jagodičastog ili bobičastog voća);
  • Uzgoj pčelinjih zajednica (minimalno 30 pčelinjih zajednica);
  • Poticaj za  uzgoj muznih grla (minimalno 3 krave);
  • Poticaj za tov junadi (minimalno 3 junadi);
  • Poticaj za  uzgoj rasplodnih krmača (minimalno 3 rasplodne krmače) i
  • Poticaj za uzgoj ovaca i koza (minimalno 20 ovaca ili koza).

Maksimalan iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 1.000,00 KM.

Zahtjevi se podnose počev od  22. 9.2020. godine do  6.10. 2020. godine.

Preuzmite:
1. program-poticaj-poljoprivreda-2020-covid-3-
2. javni-poziv-opcinski-poticaj-2020.