Dana 21.9.2020. godine, Načelnik Općine Usora, Zvonimir Anđelić, dipl.ing.građ., obišao je radove na projektu: „Izgradnja zgrade Dječjeg vrtića – I faza“ lokalitet Žabljak, Općina Usora. Ugovor o izgradnji vrtića potpisan je 19.8.2020. godine, a radovi napreduju planiranom dinamikom. Pored Općinskog načelnika obilasku radova nazočili su i predstavnik izvođača firme GD „Zenit“ d.o.o. Usora Jakov Jurišić, predstavnik nadzora Mario Čolić, koordinator projekta ispred Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Edita Vuković Antolović, te koordinator projekta ispred Općine Usora Martin Grujo. Vrijednost I faze radova po ugovoru iznosi 170.820,00 KM, a nadzor nad radovima provodi firma Ingart d.o.o. Žabljak, Usora.