Usora, dana 3.9.2020. godine - nakon provedenog postupka javne nabave putem izravnog sporazuma, Općinski načelnik Zvonimir Anđelić dipl .ing. građ. potpisao je sa izabranim izvođačem radova SOR „ST“ Žabljak, kojeg zastupa direktor Stipo Tadić,  Ugovor o izvođenju radova na projektu „Izrada i postavljanje informativnog bilboarda poduzetničke zone Žabljak“.

Vrijednost Ugovorenih radova je 2.500,00 KM sa PDV-om a sredstva su osim Proračunom općine Usora osigurana i grant sredstvima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta putem poticajne mjere „Grant shema za Unaprijeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“.

Rok za izvođenje radova je 10 dana.