Saziva se tridesetsedma (XXXVII) redovita sjednica Općinskog vijeća Usora koja će se održati dana 4.9.2020. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora
Dnevni red:

 1. a) Usvajanje Zapisnika sa XXXIV (tridesetčetvrte) redovite sjednice Općinskog vijeća   Usora;

b) Usvajanje Zapisnika sa IV (četvrte) izvanredne sjednice Općinskog vijeća Usora;

c) Usvajanje Zapisnika sa XXXV (tridesetpete) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

d) Usvajanje Zapisnika sa XXXVI (tridesetšeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

 1. Vijećnička pitanja;
 2. Obraćanje načelnika;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju programa novčanih poticaja i subvencija u 2020. godini;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sanaciju poplavljenih stambenih objekata;
 5. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra parcele k.č.2345/2 KO Omanjska;
 6. Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnovnoj školi;
 8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika koji pohađaju srednju školu;
 9. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za stipendije;
 10. Prijedlog Odluke o davanju imena mostu naziva “Most usorskih branitelja”
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju Javnog komunalnog poduzeća;
 12. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka broj:01-02-25/20 od 21.4.2020. godine;
 13. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za razdoblje od 1.1.2020. godine do 30.6.2020. godine;
 14. Izvješće o realizaciji ulaganja u poljoprivredu u 2019. godini;
 15. Informacija o Odlukama o preraspodjeli;
 16. Informacija o Dokumentu okvirnog proračuna za 2021.-2023. godinu;