Saziv za tridesetšestu (XXXVI) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora koja će se održati dana 3.7.2020. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora


DNEVNI RED:

  1. Vijećnička pitanja;
  1. Obraćanje načelnika;
  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Inicijative za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o konstituiranju novih općina u FBIH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međužupanijskom crtom prema Inicijativi mještana naseljenog mjesta Žabljak;
  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Inicijative za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o konstituiranju novih općina u FBIH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međužupanijskom crtom prema Inicijativi mjesne zajednice Jeleči -Filipovići;
  1. Prijedlog Odluke o sufinanciranju Javnog komunalnog poduzeća Usora;
  1. Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Usora;
  1. Izvješće o stanju gospodarstva za 2019. godinu;
  1. Informacija o stanju u oblasti upošljavanja na području Općine Usora za 2019. godinu;
  1. Izvješće o radu općinske uprave za 2019. godinu;
  1. Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2019. godinu;