Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja Općine Usora, koji su podnijeli zahtjeve za sufinanciranje proljetne sjetve – novčanu podršku,  u sklopu Javnog poziva Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: 01-04/2-549/2020 od 10. 4. 2020. godine na koji je općina Usora aplicirala, da podnesu pismene zahtjeve sa traženim dokazima:


  • Originalnim ili ovjerenim preslicima fiskalnog računa kupljenog sjemena,mineralnog gnojiva i zaštitnih sredstava za izvršenu proljetnu sjetvu za proizvodnju ( kukuruza silažnog i merkantilnog, heljde, povrća i drugih poljoprivrednih kultura).
  • Potvrdu o aktivnom računu ukoliko isti nije dostavljen.

 

Rok za dostavu naveedene dokumentacije s ciljem realizacije novčane podrške je 12. lipanj 2020. godine.

 

Dokumentaciju dostaviti u Službu za gospodarstvo i financije općine Usora ili na protokol općine Usora.

 

Također pozivamo i druge poljoprivredne proizvođače sa područja općine Usora ,da ukoliko su obavili proljetnu sjetvu, upisani su RPG-a i posjeduju račune o kupivini sjemena, mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu da mogu dostaviti svoje prijave i uključiti se u  program podrške proljetnoj sjetvi do utroška predviđenih sredstava.

 

Prije isplate obračunanih troškova proljetne sjetve poljoprivrednici će biti obaviješteni o terminima preuzimanju rješenja za isplatu i potpisivanja na listi krajnjih korisnika (obrazac ISRP), koju Općina, zajedno sa originalnim računima o kupovini repromaterijala, mora dostaviti federalnom i županijskom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.