Saziv za tridesetpetu (XXXV) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora koja će se održati dana 29.5.2020. godine (petak) sa početkom u 16.00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora

 D N E V N I  R E D

1. Vijećnička pitanja;

2. Obraćanje načelnika;

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupnju nekretnitne označene kao k.č.   broj 1122/6, k.o. Alibegovci, u vlasništvu Jelić (Ante) Vinko;

4. Prijedlog Odluke o uvećanju temeljnog kapitala Javnog poduzeća „Radio Usora“  d.o.o.;

5. Prijedlog Odluke o jednokratnoj pomoći za liječenje;

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na plan upisa učenika u I razred MSŠ Stjepana Radića, Žabljak, Usora, u školskoj 2020/2021. godini;

7. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za razdoblje 1.1.2020. do 31.3.2020. godine;

8. Izvješće o radu i poslovanju JKP „Usora“ za razdoblje 1.1.2019. do 31.12.2019.  godine;

9. Izvješće o poslovanju JU Opća knjižnica Usora za razdoblje 1.1.2019. do 31.12.2019. godine;

10. Izvješće o radu i poslovanju JP „Radio Usora“ za razdoblje 1.1.2019. do 31.12.2019. godine;

11. Izvješće o radu i poslovanju JU Dom zdravlja „Prim.dr.Mijo Grgić“ Usora za razdoblje 1.1.2019. do 31.12.2019. godine;

12. Izvješće o stanju u oblasti braniteljsko invalidske zaštite na području Općine Usora za 2019. godinu;

13. Izvješće o kapitalnim ulaganjima i projektima za 2019. godinu;

14. Izvješće o vodoopskrbnom sustavu i kanalizaciji na području Općine Usora za 2019. godinu;

15. Izvješće o radu povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje 28.11.2019. do 15.5.2020. godine;

16. Informacija o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Usora za sezonu 2019. – 2020. godinu.

17. Inicijativa za pripajanje dijela naseljenog mjesta Tešanjka i Kraševo Općine Usora, naseljenom mjestu Žabljak;

18. Inicijativa za formiranje novog naseljenog mjesta „Jeleči-Filipovići“ u Općini Usora od dijelova naseljenih mjesta Miljanovci i Novi Miljanovci (Jeleči i Kovčići).