Javna predškolska ustanova ''Ivančica''  Usora raspisuje javni oglas za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. ''Ivančica'' Usora, na određeno vrijeme –period od godinu dana, i to za:

 

Odgajatelj – 1 izvršitelj.

 

Posebni uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:

- Stručna sprema: VSS- master predškolskog odgoja i obrazovanja, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, bakaleaurat/bachelor/prvostupnik predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ- nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja

- Da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

 

Javni natječaj će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: web stranica Općine Usora, web stranica J.P.U. ''Ivančica'' i dnevnom listu ''Dnevni list“.

 

Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Preuzmite:
1. javni-oglas-ivancica-usora-05-20