Dana 14.05.2020. godine,  u prostorijama  Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojske županije upriličeno je potpisivanje Protokola o izradi izmjene Prostornog plana općine Usora.

Protokol su potpisali u ime općine Usora, Načelnik Zvonimir Anđelić, dipl.ing.građ., u ime Nositelja izrade izmjene Prostornog plana Refik Zeković, Direktor zavoda za urbanizam i prostorno uređenje,  uz suglasnost  Ministra, Arnela Isaka.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovao je i Ministar Ministarstva za privredu, Zlatko Jelić.


Na temelju Zaključka Općinskog vijeća Usore broj 01-02-13/20 od  03.02.2020. godine stvoreni su uvjeti za pristupanje izmjena Prostornog plana općine Usora.

Od perioda od njegovog usvajanja do danas prošlo je nepune 2 (dvije) godine, te su u tom periodu uočeni nedostaci u odnosu na ekspanziju gradnje objekata (stambenih, poslovnih, poljoprivrednih i dr.). Ekspanzija gradnje bila je praćena i gospodarskim razvojem općine, a samim time pojavom velikog broj poslovnih subjekata kao i povećanog broja zahtjeva za građenje istih. Nedostatak se nalazi u činjenici nekvalitetne pripreme planiranog razvoja poslovnih i drugih zona. Općinsko vijeće je u proteklom periodu zaprimilo značajan broj inicijativa za izmjenu Prostornog plana, donijelo odluke o proširenjima gospodarskih zona,  što je rezultiralo i donošenjem Zaključka o pokretanju izmjene Prostornog plana Općine Usora donešenog za razdoblje od 2014.g. – 2034.g.  od strane Općinskog vijeća.