​Obavještavamo Vas da je, dana 11.05.2020. godine, na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba objavljena Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika FBiH za Zeničko –Dobojski Kanton za općine/grad Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj,Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče u okviru “Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine“. Preliminarna rang lista objavljena je kroz Liste sa djelimičnim oštećenjem i Liste sa totalnom štetom za svaku od navedenih općina/grada.

 
Shodno navedenom, molimo potencijalne korisnike da iskoristite pravo na Prigovor na pomenute Liste a koji se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja.
Preuzmite:
1. ze-do-kanton