​Dostavljamo vam Preliminarnu listu studenata koji su aplicirali za stipendiju u školskoj godini 2019/2020. putem županijskog ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Prigovori na preliminarnu listu mogu se dostaviti u roku od 8. dana od dana objavljivanja to jest od 17.03.2020. godine do 25.03.2020. godine.
Prigovor se podnosi Službi stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora.
Preuzmite:
1. preliminarna-lista