Zaključkom broj: 01-02-1975/20 od 07.02.2020. godine Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Istim Zaključkom utvrđeno je da se Nacrt Zakona upućuje u javnu raspravu, da je rok za provođenje 30 dana i da su organizatori službe Općinskih načelnika i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

 

Nacrt navedenog Zakona nalazi se na web stranici Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba i dostupan je u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, radi proučavanja njegovih odredbi i priprema za održavanje javne rasprave.

 

Javna rasprava za Općinu Usora održat će se dana 03.03.2020. godine sa početkom u 11:30 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora.

Pozivaju se svi zainteresirani građani, predstavnici predškolskih i drugih odgojno-obrazovnih ustanova, naučnih institucija, predstavnici političkih stranaka, predstavnici udruga građana, predstavnnici medija, kao i svih drugih zainteresiranih subjekata da se u što većem broju odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije.