Općina Usora u saradnji sa sjemenskom kućom "DuPont Pioneer" i kemijskom kućom "Bayer Cropscience" organizira predavanje za poljoprivredne proizvođače sa područja naše i susjednih općina, te se ovom prilikom pozivaju svi zainteresirani da prisustvuju.  Predavanje će se  održati u sali za sastanke Općinskog vijeća Usora dana 16.02.2020.godine (nedjelja) s početkom od 12:00 sati.

Izlagači na predavanju će održati regionalni predstavnici „Pioneer-a“ i „Bayer Cropscience-a“ Emir Husika i Milan Tomića teme predavanja su suvremeni uzgoj kukuruza, spravljanje silaže i sjenaže za kvalitetnu ishranu domaćih životinja, predstavljanje novih hibrida kukuruza, prezentacija rezultata sa prošlogodišnjih oglednih parcela, noviteti iz palete proizvoda zaštite kao i tretmani zaštite od štetnika i korova.