Na temelju članka 92. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 5/17), Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 2/6), Zaključka Općinskog vijeća Usora broj: 01-02-03/20 od 3.2.2020. godine, Općinski načelnik upućuje


Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini


Općinsko vijeće općine Usora je na svojoj XXXIII (tridesettrećoj) redovitoj sjednici održanoj dana 31.1.2020. godine Zaključkom broj: 01-02-3/20 od 3.2.2020. godine prihvatilo je Nacrt Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini. Istim Zaključkom utvrđeno je da se Nacrt Programa upućuje se u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana.

 

Organizatori javne rasprave u općini Usora su Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije. Usmeni dio javne rasprave će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora u četvrtak, 27. veljače 2020. godine sa početkom u 14:00 sati.

 

Pozivaju se svi zainteresirani građani sa područja Općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Također, svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 29. 2.2020. godine.    

 

Nacrt Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini nalazi se na službenoj web stranici općine Usora  i dostupan je za uvid u Službi za gospodarstvo i financije.

Preuzmite:
1. javni-poziv
2. poljoprivreda-program-poticaja-za-2020-3-
3. obrazlozenje-odluke-o-poticajima-za-poljoprivredu-2020.-godina-2-