Na temelju članka 41. Statuta općine Usora (”Službeni glasnik Općine Usora” broj:5/17) i članka 4. Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava udrugama i fondacijama koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport u Općini Usora (“Službeni glasnik Općine Usora” broj:13/18,11/19) , Općinski načelnik raspisuje:


JAVNI POZIV

za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2020. godinu – Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport


I – UVOD

 Sredstva za sufinanciranje programa se dodjeljuju u skladu sa Odlukom o načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta, odnosno transfera za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport u Općini Usora (“Službeni glasnik Općine Usora” broj:13/18,11/19), a sukladno Odluci o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.

 Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport u Proračunu Općine Usora je predviđen u ukupnom iznosu od  18.000,00 KM.

  

II– PRAVO SUDJELOVANJA I PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV

 Pravo sudjelovanja i podnošenja prijava na ovaj Javni poziv za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2020. godinu imaju udruge i fondacije koje su registrirane do dana raspisivanja Javnog poziva i imaju sjedište na području Općine Usora.

 

III  ODABIR PROGRAMA VRŠIT ĆE SE ZA SLJEDEĆE NAMJENE

 Sredstva planirana Proračunom Općine raspodjeljuju se prvenstveno udrugama i fondacijama čiji je program i projekat usmjeren na realizaciju promocije Općine.


Javni poziv ostaje otvoren od 27.01.2020. godine do 10.02.2020. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Usora, web stranici Općine Usora i putem radio Usore.

Prijave se mogu predati na protokol Općine Usora ili putem pošte zaključno sa 10.02.2020. godine.

Preuzmite:
1. javni-poziv-udruge-i-fondacije
2. prijavni-obrazac-ostali